Oznámení o vzniku dvou nových NRL pro mykologii

 
Dovolujeme si Vám oznámit, že dne 31. 5. 2022 byly hlavní hygieničkou ČR, MUDr. Pavlou Svrčinovou, PhD., schváleny dvě nové Národní referenční laboratoře (NRL) pro mykologii. Jmenovitě NRL pro mykologickou diagnostiku, která bude vedena Mgr. Radimem Dobiášem, Ph.D. ze Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě (ZÚOVA) a NRL pro antimykotika, která bude vedena RNDr. Pavlínou Lyskovou, Ph.D. ze Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem (ZÚÚL, pracoviště Praha).

NRL pro mykologickou diagnostiku bude zajišťovat zejména ověřování identifikace mikromycetů s využitím standardních a molekulárně biologických technik, doplňkovou přímou detekci DNA mikromycetů z klinicky významných materiálů vybraných druhů mykotických agens. Dále koordinaci celorepublikového systému hodnocení kvality (EHK) pro mykologickou diagnostiku, konfirmaci standardně využívaných mykotických biomarkerů pro časnou diagnostiku invazivních mykotických infekcí s možností využití pro mezilaboratorní porovnávání, sledování epidemiologické situace u vybraných mykotických agens ve spolupráci s NRL pro antimykotika, publikační a přednáškovou činnost a další.

NRL pro antimykotika bude zajišťovat zejména testování standardizovanými metodikami dle EUCAST-AFST (kvasinky, vláknité houby a dermatofyty); sledování epidemiologické situace u vybraných agens (např. kvasinek z hemokultur) nebo u méně obvyklých původců. Dále koordinaci EHK, testování nových diagnostických setů, publikační a přednáškovou činnost. Do budoucna plánujeme zavedení molekulárních metod pro detekci genů rezistence.

Za podporu bychom chtěli velmi poděkovat Společnosti pro lékařskou mikrobiologii (SLM).


V Praze a v Ostravě dne 1. 6. 2022
Pavlína Lysková a Radim Dobiáš

SLM vyjádřila v únoru 2020 plnou podporu vzniku NRL pro antimykotika a NRL pro mykologickou diagnostiku (se zaměřením na identifikaci vzácných druhů vláknitých hub a kvasinek).

Nahoru