Organizace pravidelných seminářů SLM

 
Vážené kolegyně, vážení kolegové,

i přes nepříznivou epidemiologickou situaci se výbor SLM rozhodl obnovit pravidelné odborné semináře.

Až do odvolání budou semináře realizovány distančně v prostředí Microsoft Teams. Počet účastníků je podmínkami Microsoft Teams omezen na 250. V případě přihlášení většího počtu účastníků budou upřednostněni členové odborných společností SLM, SEM a SIL, dále pak podle pořadí přihlášení.

Odkaz na přihlašovací formulář ke konkrétnímu semináři bude uveden na webu SLM v oznámení o konání semináře. Po vyplnění tohoto formuláře bude na Vámi uvedený e-mail zasláno potvrzení o přihlášení, a nejpozději 48 hodin před akcí pak přihlašovací odkaz ke konkrétní seanci Microsoft Teams.

Možnost přihlášení k on-line semináři bude uzavřena 48 hodin před jeho začátkem.

Vzhledem k možnosti uznání účasti v rámci celoživotního vzdělávání a přidělení kreditů se prosím v seanci Microsoft Teams identifikujte jednoznačně, tedy Vaším jménem a příjmením.

Lékaři budou mít po zadání evidenčního čísla České lékařské komory v přihlašovacím formuláři účast potvrzenou automaticky v evidenci České lékařské komory, nelékařům bude po vyžádání v přihlašovacím formuláři certifikát zaslán po absolvování akce e-mailem.

Vzhledem k omezenému počtu účastníků prosíme v případě zrušení účasti o zaslání včasné informace na e-mail rasplickova@fnplzen.cz, aby se mohl případně přihlásit jiný účastník.

Aktivní účastníci seminářů budou o možnostech prezentace informováni individuálně.

Záznam on-line semináře bude k disposici na webu SLM každému, kdo má na tomto webu aktivní účet (po přihlášení k tomuto účtu).

Plán seminářů na rok 2021 je ke stažení níže.
 
 
Kontakt pro případné dotazy: rasplickova@fnplzen.cz


prim. MUDr. Jana Amlerová
prof. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D.
prof. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D.

Soubory ke stažení

Nahoru