Ohlédnuti za workshopem ONYGENALES 2020: Pokroky v základním a klinickém výzkumu dermatofytů a dimorfních hub

Workshop ONYGENALES, organizovaný ve douletých intervalech, byl uspořádán v Praze ve dnech 10. - 11. září 2020 ve spolupráci pracovní skupiny ISHAM ONYGENALES a Univerzity Karlovy. Workshop se stal místem setkání výzkumníků, studentů, lékařů, laboratorních pracovníků a epidemiologů napříč obory biomedicíny, kteří se zajímají o současný vývoj ve výzkumu dermatofytů, dimorfních a keratinofilních hub. Workshop byl rozdělen do osmi tématických sekcí s 39 přednášejícími, mezi nimiž nechyběli celosvětově uznávaní odborníci, jako například Maiken C. Arendrup, Pietro Nenoff, Ditte M. Saunte, Anastasia P. Litvintseva, Yvonne Gräser, Sybren G. de Hoog, Bridget M. Barker a řada dalších.

„Workshop ONYGENALES 2020 byla úžasná příležitost diskutovat pokroky ve výzkumu s širší vědeckou komunitou,“ říká Vít Hubka, mykolog a organizátor workshopu. „Shromáždili jsme nové a aktualizované údaje o epidemiologii z mnoha zemí. Byli jsme svědky toho, že se naše znalosti o taxonomii, populační genetice a faktorech virulence některých důležitých patogenů od minulého setkání významně posunuly. Rovněž se blížíme ke stanovení breakpointů rezistence u některých důležitých druhů a k přesnějším, standardizovaným metodám testování citlivostí k antimykotikům. Stále však čelíme mnoha výzvám, například ve výzkumu antifungálních rezistencí a taxonomii, jejichž vyřešení bude základem budoucích studií,“ dodává Hubka.

Počet účastníků workshopů ONYGENALES od prvního setkání v roce 2016roste.Tentokrát to bylo více než 100 účastníků ze 33 zemí na místě i online. Vzhledem k epidemiologické situaci, která velké části prezentujících nedovolila osobně přijet do Prahy, byla řečníkům nabídnuta možnost prezentovat v reálném čase online z celého světa, čemuž byl připůsoben program. Workshop ukázal cestu, jak v budoucnu organizovat podobné globální vědecké akce, navzdory obtížné situaci. Hybridní formát umožnil diskuzi mezi účastníky na místě i těmi. Kteří sledovali živýpřenos, a to při zachování přátelské a neformální atmosféry. Toto bylo možné i díky úzké spolupráci s agenturou P2M Consulting.

Součástí programu byla také jedinečná výstava fotografií mikrosvěta hub Aleny Kubátové a Ivety Kopicové, tištěných speciální technikou na plechové desky.

Workshop byl podpořen mezinárodní odbornou společností International Society for Human & Animal Mycology; Přírodovědeckou fakultou UK; Mikrobiologickým ústavem Akademie věd ČR; Československouspolečnostímikrobiologickou;Dermatovenerologickou klinikou 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultnínemocnice v Praze;Českou dermatovenerologickou společností ČLS JEP; aSpolečností pro lékařskoumikrobiologii ČLS JEP.

O pracovní skupině ISHAM ONYGENALES:
Pracovní skupina ISHAM ONYGENALES je celosvětová síť odborníků a studentů, kteří vytvářejí platformu pro výměnu názorů a výsledkůzákladního a aplikovaného výzkumu, což významně urychluje použití výsledků v praxi.

Dokumenty a soubory ke stažení:
Fotoreport
Videozáznam
Abstract book aProgramme book
Grafika


Vít Hubka

Nahoru