Nová www adresa stránek Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP

 
Vážené kolegyně, vážení kolegové,

byli jsme nuceni přesunout obsah stránky Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP www.infekce.cz na novou adresu https://infektologie.cz/, protože se majitel domény rozhodl pro její osobní využití.
Na adrese https://infektologie.cz/ je stránka přístupná v původní podobě i s úplným archivem starších zpráv.

Hanuš Rozsypal
Společnost infekčního lékařství ČLS JEP

Nahoru