Nová funkčnost webu Společnosti pro lékařskou mikrobiologii.

 
Vážené kolegyně, vážení kolegové,

asi jste se již všimli, že jsme modifikovali funkčnost našich www stránek. Na naší homepage přibyl graficky znázorněný kalendář, kde uvádíme vybrané akce, které se týkají naší odborné společnosti, nebo obecně mikrobiologické problematiky.

Funkčnost kalendáře je velmi jednoduchá. Lze listovat kalendářním rokem po čtvrtletích, pokud najedete ukazatelem myši na zvýrazněné datum, zobrazí se Vám stručné informace o akci, dalším klikem je možno zobrazit detail akce. Sumární přehled nad celým kalendářním rokem je možno získat zde (nachází se na webu pod záložkou „Kalendář akcí“ v levém menu).

Systém umožňuje též import tohoto kalendáře do Vašeho osobního kalendáře (například Outlook, Google calendar, ale i jiné). Import je možno v zásadě provést dvojím způsobem:

  1. Stažení a import jednotlivých *.ics souborů, které jsou vždy připojeny k informacím o akci. Touto operací můžete importovat do svého osobního kalendáře vždy jednu jedinou (Vámi vybranou) akci.
  2. Ve svém osobním kalendáři (Outlook, Google calendar, ...) se přihlásíte k odběru kalendáře ze stránek www.splm.cz. Od tohoto okamžiku bude Váš osobní kalendář dynamicky zobrazovat i všechny akce uvedené na našich www stránkách.

Přihlášení k odběru ve Vašem osobním kalendáři je velmi snadné. Pro Google calendar je popsáno zde (oddíl Přidání veřejného kalendáře pomocí odkazu), návod pro Outlook naleznete zde (oddíl Odběr kalendáře). Do pole „URL kalendáře“ zadáte tuto hodnotu: https://www.splm.cz/api/calendar/ics.

Věříme, že nová funkčnost Vám pomůže udržet větší přehled o odborném životě mikrobiologické komunity. Zároveň si dovolujeme požádat Vás o součinnost: Pokud si budete myslet, že jsme na nějakou akci zapomněli, prosíme, dejte nám vědět (ideálně spolu s podrobnostmi o akci): kontaktními osobami jsou dr. Václav Vaniš a/nebo prof. Ondřej Cinek.

MUDr. Václav Vaniš
prof. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D.

Související

Nahoru