Několik krátkých zpráv.

Dne 13. prosince se poprvé sešel nově zvolený výbor SLM pro funkční období 2023 – 2026. Do fukncí byli zvoleni: předseda SLM – prof. P. Dřevínek (FN Motol), místopředsedkyně SLMdr. T. Bergerová (FN Plzeň), vědecký sekretář SLM – prof. M. Kolář (FN Olomouc), pokladník SLM – dr. T. Bergerová (více viz Zápis z jednání výboru, bude zveřejněn zde). Předsedkyní Revizní komise SLM se stala dr. Z. Zemanová (Nemocnice Na Homolce).

Pravidelné semináře v Lékařském domě se budou konat hybridní formou každé první úterý v měsíci od 13:30 hodin. Některé ze seminářů jsou koncipovány jako společné, tedy organizované společně SLM a SIL (dva ze seminářů, 4.4.2023 a 7.11.2023, primárně koordinuje SLM); některé organizuje SEM. Předběžný program na celý rok naleznete v sekci "Soubory ke stažení" na této stránce.

Termín KMINE 2023, jehož organizací byla pověřena SLM, zatím není definitivně stanoven. S jistotou lze prozatím uvést, že se uskuteční v Olomouci v měsíci říjnu.

Soubory ke stažení

Nahoru