Komentář Pracovní skupiny (PS) pro sazebník výkonů při SLM ČLS JEP k vykazování laboratorního vyšetření PCR k detekci SARS-CoV-19 zdravotním pojišťovnám


PS souhlasí s organizačním opatřením VZP 05/2020, ve kterém se stanoví, že laboratorní vyšetření je vykazováno výhradně kódy 82040 (izolace RNA a transkripce) a 82041 (PCR), a to každý 1x za jedno vyšetření.

Kód 82041 je obecně chápán a historicky vznikl jako ten, kterým se vykazuje PCR k detekci jednoho mikrobiálního agens. Jedno agens je obvykle detekováno amplifikací jeho jednoho specifického genu, a tak de facto nevzniká rozdíl mezi formulacemi "jedno agens" a "jeden amplifikační produkt", která je uvedena ve vlastním sazebníku. Takové PCR se vykazuje 1x kódem 82041, i když se často současně stanovuje další gen v rámci interní kontroly reakce.

Diagnostika SARS-CoV-19 je dnes založena na detekci 2 až 3 genů pro zvýšení specificity vyšetření, ale stále se jedná o diagnostiku infekčního onemocnění způsobeného jedním konkrétním agens. Tomu tedy odpovídá výše zmíněné vykazování PCR ve smyslu kódu 82041 1x. Nelze aplikovat kód 82036, které se vztahuje na provádění multiplexových PCR reakcí k detekci různých agens (zde tedy nelze zaměňovat s možnou mylnou interpretací "více amplifikačních produktů").

Na závěr poznamenáváme, že bodová hodnota výkonů 82040 a 82041 za detekci jednoho agens je celkem 1830 bodů, což velmi dobře odpovídá nákladům diagnostiky i za použití komerčních kitů, nikoli in house esejí, které jsou výrazně levnější

Za PS a za SLM

Prof. MUDr. Pavel Dřevínek, PhD
Doc. MUDr. Pavel Čermák, PhD

5. dubna 2020

Dokument ke stažení zde.

Nahoru