Aktualizace v Národním číselníku laboratorních položek v souvislosti s detekcí mutací SARS-CoV-2


Dovoluji si upozornit, že dne 01.03.2021 byl vydán další mimořádný upgrade NČLP 2.72.04, v němž jsou doplněné další položky pro průkaz mutací a delecí viru SARS-CoV-2 i interpretační položky pro sdělení zjištěné varianty viru. Níže uvedené informace jsou určeny především vašim informatikům a autorům LIS, ale je jistě užitečné, aby o nich věděli i laboratorní pracovníci, kteří výsledky zmiňovaných vyšetření produkují.

Mimořádně vydaný NČLP je k dispozici na webových službách i na webu DASTACR:
https://www.dastacr.cz/

Informace k NČLP najdete v odkazu:
https://www.dastacr.cz/dasta/hypertext/DSBFV.htm

Přehled všech položek týkajících se vyšetření SARS-CoV-2 najdete v odkazu:
https://www.dastacr.cz/dasta/hypertext/MZBDH.htm

Informace o položkách pro sdělování variant viru (včetně nyní provedených úprav a změn):
https://www.dastacr.cz/dasta/hypertext/MZBDI.htm


Ing. Miroslav Zámečník
Česká společnost zdravotnické informatiky a vědeckých informací ČLS

Nahoru