Národní standardy

Principy posuzování pracovišť lékařské mikrobiologie

NASKL16.11. 2017, Josef Scharfen

Přednáška „MALDI – TOF v klinické mikrobiologii“

Setkání uživatelů MALDI-TOF, 13. 6. 2016

Přednáška „Zabezpečení kvality v oboru lékařské mikrobiologie“

NASKL 22.4. 2016 Lékařský dům Praha, Josef Scharfen

Seminář SLM „Bakteriální meningitidy – úloha NRL a doporučení NRL pro praxi“

Lékařský dům, 7.10.2014, Pavla Křížová, CEM SZÚ Praha

Příprava konsensuálních dokumentů SLM ČLS JEP

Diskutováno na semináři SLM ČLS JEP 3.12.2013

Zásady přípravy NSVP v. 2

NSVP k veřejné oponentuře

Aktuální NSVP k veřejné oponentuře připravujeme k publikaci. Připomínky k NSVP zasílejte hlavním autorům NSVP.

NSVP - platné

NSVP 1 - Základní mikrobiologické vyšetření abscesů, hlubokých ranných infekcí a materiálů z normálně sterilních míst (KII) metodou mikroskopickou a kultivační

 • Návrh 1 - stahuj zde
 • Příloha 1 - stahuj zde
 • Příloha 3 - stahuj zde

NSVP 2 - Základní mikrobiologické vyšetření materiálů z dolních cest dýchacích mikroskopicky a semikvantitativní kultivační metodou

 • Návrh 1 -  stahuj zde
 • Příloha 1 - stahuj zde
 • Příloha 2 - stahuj zde
 • Příloha 3 - stahuj zde

NSVP 3 - Základní mikrobiologické vyšetření komplexního vzorku stolice a výtěru z rekta metodou mikroskopickou a kultivační

 • Návrh 1 - stahuj zde
 • Příloha 1 - stahuj zde
 • Příloha 4 - stahuj zde

NSVP 4 - Identifikace lékařsky důležitých mikroorganismů pomocí orientačních a komerčních fenotypových metod a metodou hmotnostní spektrometrie MALDITOF

 • Návrh 1 - stahuj zde

NSVP 5 - Základní mikrobiologické vyšetření intravaskulárních kanyl a souvisejících vzorků z primárně kultivačně negativních lokalit semikvantitativní kultivační metodou

 • Návrh 1 - stahuj zde
 • Příloha 1- stahuj zde
 • Příloha 4- stahuj zde

NSVP 6 - Základní mikrobiologické vyšetření hemokultur metodou mikroskopickou a kultivační v automatickém a manuálním hemokultivačním systému

 • Návrh 1 - stahuj zde
 • Příloha 1- stahuj zde
 • Příloha 4- stahuj zde

NSVP 7 - Základní mikrobiologická diagnostika mykobakteriálních onemocnění

 • Návrh 1 - stahuj zde

NSVP 8 - Základní mikrobiologické vyšetření likvoru metodou mikroskopickou, metodou koaglutinace bakteriálních antigenů v likvoru a metodou kultivační

 • Návrh 1 - stahuj zde
 • Příloha 1 - stahuj zde
 • Příloha 4 - stahuj zde
Fotobanka
Vstupte do fotogalerie a prohlédněte si výsledky práce Vašich kolegů.

vstup do fotobanky

Naši partneři