Národní standardy

Novinky k tématům Národních standardů (NSVP)

Přednáška „Principy posuzování pracovišť lékařské mikrobiologie“

NASKL 16. 11. 2017, Josef Scharfen

 • ke stažení zde

Přednáška „MALDI – TOF v klinické mikrobiologii“

Setkání uživatelů MALDI-TOF, 13. 6. 2016

 • ke stažení zde

Přednáška „Zabezpečení kvality v oboru lékařské mikrobiologie“

NASKL 22. 4. 2016 Lékařský dům Praha, Josef Scharfen

 • ke stažení zde

Seminář SLM „Bakteriální meningitidy – úloha NRL a doporučení NRL pro praxi“

Lékařský dům, 7. 10. 2014, Pavla Křížová, CEM SZÚ Praha

 • ke stažení zde

Příprava konsensuálních dokumentů SLM ČLS JEP

Zásady přípravy NSVP v. 1

Diskutováno na semináři SLM ČLS JEP 3. 12. 2013

 • ke stažení zde

Zásady přípravy NSVP v. 2

 • ke stažení zde

NSVP k veřejné oponentuře

Aktuální NSVP k veřejné oponentuře připravujeme k publikaci. Připomínky k NSVP zasílejte hlavním autorům NSVP.f Značení NSVP: B – bakteriologie, V – virologie, Q – kontrola kvality

NSVP V 2 Diagnostika onemocnění vyvolaných virem hepatitidy C (HCV); 18. 4. 2018

NSVP Q 5 Zásady tvorby Národních standardních vyšetřovacích postupů v klinické mikrobiologii (NSVP); 28. 5. 2018

NSVP V 1 Sérologická diagnostika onemocnění vyvolaných EBV; 28. 5. 2018

NSVP Q 4 Správná praxe při provádění sérologických vyšetření infekčních onemocnění; 28. 5. 2018

NSVP - platné

NSVP B 1 - Základní mikrobiologické vyšetření abscesů, hlubokých ranných infekcí a materiálů z normálně sterilních míst (KII) metodou mikroskopickou a kultivační

 • Návrh 1 - stahuj zde
 • Příloha 1 - stahuj zde
 • Příloha 3 - stahuj zde

NSVP B 2 - Základní mikrobiologické vyšetření materiálů z dolních cest dýchacích mikroskopicky a semikvantitativní kultivační metodou

 • Návrh 1 -  stahuj zde
 • Příloha 1 - stahuj zde
 • Příloha 2 - stahuj zde
 • Příloha 3 - stahuj zde

NSVP B 3 - Základní mikrobiologické vyšetření komplexního vzorku stolice a výtěru z rekta metodou mikroskopickou a kultivační

 • Návrh 1 - stahuj zde
 • Příloha 1 - stahuj zde
 • Příloha 4 - stahuj zde

NSVP B 4 - Identifikace lékařsky důležitých mikroorganismů pomocí orientačních a komerčních fenotypových metod a metodou hmotnostní spektrometrie MALDITOF

 • Návrh 1 - stahuj zde

NSVP B 5 - Základní mikrobiologické vyšetření intravaskulárních kanyl a souvisejících vzorků z primárně kultivačně negativních lokalit semikvantitativní kultivační metodou

 • Návrh 1 - stahuj zde
 • Příloha 1- stahuj zde
 • Příloha 4- stahuj zde

NSVP B 6 - Základní mikrobiologické vyšetření hemokultur metodou mikroskopickou a kultivační v automatickém a manuálním hemokultivačním systému

 • Návrh 1 - stahuj zde
 • Příloha 1- stahuj zde
 • Příloha 4- stahuj zde

NSVP B 7 - Základní mikrobiologická diagnostika mykobakteriálních onemocnění

 • Návrh 1 - stahuj zde

NSVP B 8 - Základní mikrobiologické vyšetření likvoru metodou mikroskopickou, metodou koaglutinace bakteriálních antigenů v likvoru a metodou kultivační

 • Návrh 1 - stahuj zde
 • Příloha 1 - stahuj zde
 • Příloha 4 - stahuj zde
Fotobanka
Vstupte do fotogalerie a prohlédněte si výsledky práce Vašich kolegů.

vstup do fotobanky

Naši partneři