Další odborné akce

KMINE 2019, Olomouc, 14.-16. listopadu 2019

VII. kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie - KMINE 2019, Olomouc

Odborný garant: SEM, SIL, SLM ČLS JEP
Hlavní organizátor: Prof. M. Kolář

Leták ke stažení: KMINE 2019 - leták

Další informace na: https://kmine.bpp.cz/cs/

Postavení fluorochinolonů v klinické praxi, nové poznatky a nová rizika

26. března 2019 v 10:30 hodin v Lékařském domě

Dovolte, abychom Vás jménem České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z.s. (ČLS JEP) a její Subkomise pro antibiotickou politiku (SKAP) pozvali na tiskovou konferenci Postavení fluorochinolonů v klinické praxi, nové poznatky a nová rizika, která se bude konat 26. března 2019 v 10:30 hodin v Lékařském domě. Akce se koná za podpory Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL).

Fluorochinolony tvoří skupinu širokospektrých antibiotik, která jsou účinná proti většině bakterií a jsou důležitou volbou při léčbě závažných, život ohrožujících bakteriálních infekcí. Zároveň mohou mít závažné nežádoucí účinky postihující zejména svaly, klouby a nervový systém. Možnost rozvoje těchto závažných nežádoucích účinků nabývá na důležitosti, zejména pokud jsou tyto léčivé přípravky používány k léčbě méně závažných infekcí.

Ke stažení:

Přihlášky:

Svou účast prosím potvrďte obratem na email czma@cls.cz nebo na telefonním čísle sekretariátu ČLS JEP: 224 266 223. Předem děkujeme.

Klostridiový den 2019, 5. ročník

11. 5. 2019, Pardubice, Hotel Labe

Vážení a milí přátelé, přijměte srdečné pozvání na 5. ročník tradičního mezioborového setkání zaměřeného na mikrobiotu trávicího traktu, diagnostiku, dohled, prevenci a léčbu Clostridium difficile.

Na setkání s vámi se těší organizační tým: P. Kohout, M. Krůtová, O. Nyč, J. Beneš, J. Vejmelka.

Vzdělávací akce bude pořádána v rámci celoživotního vzdělávání ČLK a KKVOPZ. Odbornými garanty jsou společnosti ČSL JEP: Společnost infekčního lékařství (SIL), Společnost pro lékařskou mikrobiologii (SLM), Česká internistická společnost (ČIS).

Ke stažení:

Přihláška a další podrobnosti najdete na https://forsapi.cz/klostridiovy-den

Klostridiový den 2018, 4. ročník

19. 5. 2018 Olomouc, Hotel Hesperia

Mezioborový seminář věnovaný významu střevní mikrobioty, epidemiologii Clostridium difficile, diagnostice a léčbě klostridiových kolitid s nahlédnutím do duše pacientů. Odbornými garanty akce jsou tři společnosti ČLS JEP: Společnost infekčního lékařství (SIL), Společnost pro lékařskou mikrobiologii (SLM) a Česká internistická společnost (ČIS).

Organizační výbor: prim. MUDr. Otakar Nyč, Ph.D.; Mgr. Marcela Krůtová, Ph.D.; doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D. MUDr. Jiří Vejmelka; MUDr. Polívková Sylvia; prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc.

Ke stažení:

Přihláška a program jsou ke stažení také na: cdilab.cz, infekce.czforsapi.cz

Informace: Kristýna Pilařová, kristyna.pilarova@forsapi.cz, +420 602 372 712

Vzdělávací akce bude pořádána v rámci celoživotního vzdělávání ČLK a KKVOPZ.

Na akci je nutno se přihlásit. Vyplněnou přihlášku zašlete laskavě na adresu info@forsapi.cz do 28. 4. 2018.

Odborný konzultační den

12. prosince. 2017 od 10 hodin v kinosálu centra BIOCEV, Průmyslová 595, Vestec u Prahy

Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČSL JEP pořádá pod záštitou Národní referenční laboratoře pro papillomaviry a polyomaviry, Ústavu hematologie a krevní transfuze a Katedry genetiky a mikrobiologie, Přírodovědecké fakulty UK odborný konzultační den.

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání – účastníci obdrží certifikát o účasti. Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Dle novely zákona č. 96/2004 Sb. se od 1. 9. 2017 ruší kreditní systém spjatý s vydáváním Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Protože však platí povinnost celoživotního vzdělávání, vydáme nelékařům a středoškolským pracovníkům potvrzení o účasti.

Po skončení odborného programu je možnost prohlídky centra.

Pro zaměstnance ÚHKT a Katedry genetiky a mikrobiologie je registrace zdarma.

Uzávěrka registrací je 6. prosince 2017.

Vliv zoonóz na zdraví člověka

7. listopadu 2017 v Lékařském domě I. P. Pavlova, Praha

Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP vás zvou na odborný seminář na téma „Vliv zoonóz na zdraví člověka“.

Seminář proběhne 7. listopadu 2017 v Lékařském domě I. P. Pavlova, Praha.

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity), ČAZL, KVVOPZ jako akce kontinuálního vzdělávání. Účastníci obdrží potvrzení o účasti. Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK.

Očkování

3. října 2017 od 13.30 hod. v Lékařském domě v Praze 2

Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP a Společnost infekčního lékařství ČLS JEP zvou na odborný seminář na téma „Očkování“.

Seminář proběhne 3. října 2017 od 13.30 hod. v Lékařském domě v Praze 2. Předpokládané zakončení semináře je cca v 16.30 hod.

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK, ČAZL, KVVOPZ (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání. Účastníci obdrží potvrzení o účasti.

Moravsko-slovenské mikrobiologické dny 2017

23. listopadu 2017 - 25. listopadu 2017, Imperial Hotel Ostrava, Tyršova 6, 702 00 Ostrava 2

Témata:

 • Virové a bakteriální infekce dolních cest dýchacích a jejich diagnostika
 • Mykobakteriální a mykotická onemocnění klinicky i laboratorně
 • Nová antibiotika a antivirotika
 • Arboviry
 • Průkaz bakteriálních toxinů
 • Infekční průjmová onemocnění, nespecifické střevní záněty, střevní mikroflóra
 • Diagnostické metody průkazu infekčních agens
 • Varia

Letošní 25. ročník pořádá Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě. Bližší informace naleznete na msmd2017.cz

Mezikrajský seminář epidemiologů Pardubice 2017

Zastoupení 5ti krajů – Pardubického, Královéhradeckého, Libereckého, Ústeckého a Hl. města Prahy

Srdečně zveme na Mezikrajský seminář epidemiologů Pardubice 2017, který proběhne 16. 5. – 18. 5. 2017 v Hotelu Zlatá štika, Pardubice.

Pořadatelé: Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP, z. s. pod záštitou KHS Pardubického kraje, Spolupořadatelé: ÚZIS ČR, Odborný garant: MUDr. Pavla Křížová (předsedkyně SEM ČLS JEP, z.s.) a MUDr. Olga, Hégrová (KHS Pk se sídlem v Pardubicích)

HIV/AIDS

2. května 2017 od 13.30 hod. v Lékařském domě v Praze 2

Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP a Společnost infekčního lékařství ČLS JEP zvou na odborný seminář na téma „HIV/AIDS“.

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK, ČAZL, KVVOPZ (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání. Účastníci obdrží potvrzení o účasti. „Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK“.

Klostridiový den 2017, 3. ročník

13. 5. 2017 od 9:00 v Kongresovém centru Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 37/2, 150 00 Praha 5

Mezioborový seminář je věnován problematice Clostridium difficile a infekcím, které způsobuje. Program bude především zaměřen na aktuality v léčbě klostridiové střevní infekce, molekulární epidemiologii, fekální bakterioterapii, C. difficile ve veterinární medicíně a bezpečnost potravinového řetězce.

Čestným zahraničním hostem je vedoucí nizozemské Národní referenční laboratoře pro Clostridium difficile a Oddělení experimentální mikrobiologie Univerzity v Leidenu Prof. Dr. Ed J. Kuijper. Jeho sdělení budou věnována evropskému doporučenému postupu pro diagnostiku C. difficile a zkušenostem s fekální bakterioterapií s představením nizozemské dárcovské banky.

Na akci je nutno se přihlásit. Vyplněnou přihlášku zašlete laskavě na adresu info@forsapi.cz do 31. 4. 2016.

Legionelózy

7. března 2017 od 13.30 hod. v Lékařském domě v Praze 2

Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP a Společnost infekčního lékařství ČLS JEP vás srdečně zvou na odborný seminář na téma „Legionelózy“.

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK, ČAZL.

Třeboň ´17, 25. ročník mezioborového semináře

se bude konat ve dnech 25.-27. 1. 2017 v lázních Aurora, Třeboň

Témata:

 • Historie a osobnosti české infektologie
 • Infekce pohybového aparátu
 • Nové a znovu se objevující infekce

Organizátoři: prim. MUDr. V. Chmelík, MUDr. A. Chrdle, MUDr. D. Šůs
Odborný garant: SIL, SEM, SLM ČLS JEP
Podrobnosti a přihláška na www.tmos.cz

Právní a sociální aspekty péče o pacienty s infekčními nemocemi

6. září 2016 od 13.30 hod. v Lékařském domě v Praze 2

Společnost infekčního lékařství ČLS JEP a Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP vás srdečně zvou na odborný seminář na téma „Právní a sociální aspekty péče o pacienty s infekčními nemocemi“..

27. Pečenkovy epidemiologické dny 2016

21. – 23. září  v Hotelu Flora, Olomouc

Pečenkovy epidemiologické dny, hlavní letošní akce Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP, se budou konat 21. – 23. září  v Hotelu Flora, Olomouc. Podrobné informace, včetně on-line přihlášky jsou na webových stránkách pecenkovydny2016.bpp.cz

27. kongres ČSSM 2016

7. - 9. 9. 2016, Top Hotel Praha

Srdečně zveme na 27. kongres ČSSM 2016, který proběhne 7. - 9. 9. 2016 v Top Hotelu Praha. Kongres je věnovaný všem oblastem základní i aplikované mikrobiologie a je tradičním místem setkávání českých a slovenských mikrobiologů a odborníků  z příbuzných oborů, je též místem k výměně kontaktů. Více na www.cssm.info

XII. české a slovenské parazitologické dny 2016

16. – 20. 5. 2016, Hotel Luna, Kouty u Ledče nad Sázavou

Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP, Česká parazitologická společnost a Slovenská parazitologická společnost Vás srdečně zvou na konferenci „XII. české a slovenské parazitologické dny 2016“.

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČAZL a KVVOPZ (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání.

Účastníci obdrží potvrzení o účasti. Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK.

Klostridiový den 2016, 2. ročník

16. 4. 2016, velká posluchárna Státního zdravotního ústavu, Praha

Kolitida či enterokolitida způsobená bakterií Clostridium difficile je onemocnění s trvale narůstající incidencí. Počet hlášených případů v ČR v roce 2014 přesáhl 4.000.

Seminář je koncipován jako mezioborový, zveme k účasti gastroenterology, internisty, infektology, mikrobiology, epidemiology i zájemce z dalších odborností. Bude-li akce úspěšná, navážeme na ni dalším pokračováním. 

Pořadatelem semináře jsou Společnost infekčního lékařství ČLS JEP, Společnost pro klinickou mikrobiologii ČLS JEP a Česká internistická společnost ČLS JEP.

Parazitologie (Ektoparaziti člověka)

5. dubna 2016 od 13.30 hod. v Lékařském domě v Praze 2


Společnost infekčního lékařství ČLS JEP, Společnost infekčního lékařství ČLS JEP a Česká parazitologická společnost vás zvou na odborný seminář na téma „Parazitologie (Ektoparaziti člověka)“.

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK, ČAZL, KVVOPZ (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání. Účastníci obdrží potvrzení o účasti.

Intenzivní péče v infektologii - zajímavé kazuistiky

1. března 2016 od 13.30 hod. v Lékařském domě v Praze 2

Společnost infekčního lékařství ČLS JEP a Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP vás zvou na odborný seminář na téma „Intenzivní péče v infektologii - zajímavé kazuistiky“.

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK, ČAZL, KVVOPZ (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání. Účastníci obdrží potvrzení o účasti.

Aktuality v mikrobiologii

1. prosince. 2015 od 13.30 hod. v Lékařském domě v Praze 2

Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP ve spolupráci s Československou společností mikrobiologickou vás zvou na odborný seminář na téma „Aktuality v mikrobiologii“.

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK, ČAZL, KVVOPZ (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání. Účastníci obdrží potvrzení o účasti.

Virové hepatitidy

3. listopadu 2015 od 13.30 hod. v Lékařském domě v Praze 2

Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP a Společnost infekčního lékařství ČLS JEP vás zvou na odborný seminář na téma „Virové hepatitidy“.

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK, ČAZL, KVVOPZ (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání. Účastníci obdrží potvrzení o účasti.

Novinky v diagnostice a prevence HPV infekcí. Epidemiologie a diagnostika polyomavirových onemocnění.

9. června 2015 od 9.00 hod., na 3. interní klinice 1. LF UK a VFN, U Nemocnice 1, Praha 2, Charvátův sál - první patro

Společnost pro epidemiologii mikrobiologii ČLS JEP pořádá pod záštitou Národní referenční laboratoře pro papillomaviry a Ústavu hematologie a krevní transfúze odborný konzultační den na téma „Novinky v diagnostice a prevence HPV infekcí. Epidemiologie a diagnostika polyomavirových onemocnění“.

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK, ČAZL, KVVOPZ (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání. Účastníci obdrží potvrzení o účasti.

Vysoce nebezpečné nákazy

19. května 2015 od 13.30 hod., Lékařský dům v Praze 2

Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP a Společnost infekčního lékařství ČLS JEP vás zvou na odborný seminář na téma „Vysoce nebezpečné nákazy“.

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK, ČAZL, KVVOPZ (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání. Účastníci obdrží potvrzení o účasti.

Infekce spojené se zdravotní péčí

5. května 2015 od 13.30 hod., Lékařský dům v Praze 2

Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP a Společnost infekčního lékařství ČLS JEP vás zvou na odborný seminář na téma „Infekce spojené se zdravotní péčí“.

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK, ČAZL, KVVOPZ (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání. Účastníci obdrží potvrzení o účasti.

Diagnostika virových hepatitid

26. května 2015 od 10.00 hodin, Konferenční centrum hotelu Grandior, Na Poříčí 42, Praha

Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP vás zve na seminář na téma „Diagnostika virových hepatitid“.

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK, ČAZL, KVVOPZ (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání. Účastníci obdrží potvrzení o účasti.

Aktuální problémy lékařské parazitologie

20.5. – 22.5. 2015, Velké Karlovice

Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP, Sekce lékařské parazitologie a Česká parazitologická společnost vás zvou na odborný seminář na téma „Aktuální problémy lékařské parazitologie“.

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK, ČAZL, KVVOPZ (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání. Účastníci obdrží potvrzení o účasti.

Mezikrajský seminář epidemiologů 2015

20.–22. května 2015, Černý Důl, hotel AURUM

Jménem Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP, jménem KHS Královéhradeckého kraje a jménem ředitele hotelu AURUM Černý Důl si Vás dovolujeme pozvat na Mezikrajský seminář epidemiologů, který se bude konat ve dnech 20. až 22. května 2015 v hotelu AURUM v Černém Dole.

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK, ČAZL, KVVOPZ (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání. Účastníci obdrží potvrzení o účasti.

Lékařská parazitologie 7. 4. 2015

7. 4. 2015 od 13.30 hod, Lékařský dům v Praze 2

Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP, Společnost infekčního lékařství ČLS JEP a Česká parazitologická společnost vás zvou na odborný seminář na téma Lékařská parazitologie.

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK, ČAZL, KVVOPZ (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání. Účastníci obdrží potvrzení o účasti.

Sponzorem semináře jsou firmy Alere s.r.o. a TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.

Klostridiový den 2015

11. 4. 2015, velká posluchárna Státního zdravotního ústavu, Praha

Kolitida či enterokolitida způsobená bakterií Clostridium difficile je onemocnění s trvale narůstající incidencí. Počet hlášených případů v ČR v roce 2014 přesáhl 4.000.

Seminář je koncipován jako mezioborový, zveme k účasti gastroenterology, internisty, infektology, mikrobiology, epidemiology i zájemce z dalších odborností. Bude-li akce úspěšná, navážeme na ni dalším pokračováním. 

Pořadatelem semináře jsou České internistické společnosti ČLS JEP, Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP a Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP.

17th Annual Meeting of the European Society for Clinical Virology

28.9. - 1.10.2014 Clarion Congress Hotel Prague

Více informací najdete na stránkách / more informations available on www.escv2014prague.com

Seminář Československé společnosti mikrobiologické

13.3.2014 od 14.00 v chirurgické posluchárně Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Pekařská 53

Pozvánka na březnový seminář Československé společnosti mikrobiologické - zde

Fotobanka
Vstupte do fotogalerie a prohlédněte si výsledky práce Vašich kolegů.

vstup do fotobanky

Naši partneři