Pravidelné semináře SLM

Seminář SLM 7.12.2010

Program:

1.Nákladová efektivita v klinické mikrobiologii.
MUDr. Vlastimil Jindrák, Oddělení klinické mikrobiologie, Nemocnice Na Homolce

2.Ekonomické a medicínské důsledky infekcí spojených se zdravotní péčí
MUDr. Vlastimil Jindrák,Oddělení klinické mikrobiologie, Nemocnice Na Homolce

3.Pokus o systém sledování infekcí spojených se zdravotní péčí v malé nemocnici okresního typu 
MUDr. Blanka Heinigeová, Odd.lékařské mikrobiologie, Nemocnice Jindřichův Hradec


PŘESTÁVKA

4.Velká fakultní nemocnice-antibiotická rezistence, výskyt multirezistentních bakteriálních kmenů (MRSA, CDI, VRE....) 
MUDr.Otakar Nyč, CSc.,Ústav lékařské mikrobiologie 2.LF UK a FN v Motole

5.Malá nemocnice okresního typu-antibiotická rezistence, výskyt multirezistentních bakteriálních kmenů (MRSA, CDI,    VRE....)
MUDr. Blanka Heinigeová, Odd.lékařské mikrobiologie, Nemocnice Jindřichův Hradec

Diskuse

Seminář sponzorují firmy:  BIO-VENDOR , BIOMEDICA

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK

Těšíme se na Vaši účast


Fotobanka
Vstupte do fotogalerie a prohlédněte si výsledky práce Vašich kolegů.

vstup do fotobanky

Naši partneři