Novinky

Pozdrav členům SLM

Vážení členové Společnosti pro lékařskou mikrobiologii, milí kolegové,

dovolte mi, abych Vás z titulu nového předsedy SLM co nejsrdečněji pozdravil. Odezněl můj první měsíc ve funkci, během kterého jsem se seznamoval s každodenní náplní činnosti předsedy odborné společnosti a zároveň se zamýšlel nad posláním a podstatou naší SLM. O co by měla usilovat a kam směřovat?

Evidentním úkolem SLM je podílet se na celoživotním vzdělávání v oboru lékařské mikrobiologie. K tomuto účelu slouží již více než 20 let tradiční semináře, uskutečňované v pravidelném termínu v Lékařském domě. Budu rád, pokud semináře pojmeme nejen jako platformu pro sdílení nejnovějších informací z oboru a pro prezentaci vlastních odborných zkušeností, ale i jako užitečné fórum k diskusi, jak má moderní klinickomikrobiologická praxe v ČR vypadat. Oboru nevtiskne tvář nikdo zvenčí, a tak je jen naší zodpovědností jej posouvat dopředu ve shodě s trendy moderní evropské mikrobiologické školy. V tomto smyslu nestojí lékařská mikrobiologie nijak osamocena, ale má své přirozené blízké partnery, jakými je obor infekčního lékařství a obor nemocniční epidemiologie. I proto budu usilovat o co nejužší spolupráci se společnostmi SIL a SEM ČLS JEP. Mezioborové akce jsou skvělou příležitostí k takové kooperaci, a proto je jedině dobře, že nad rámec seminářů spoluorganizujeme konference typu KMINE, kde je účast členů SLM více než vítaná.

Dalším důležitým posláním SLM je obhajoba oboru v celé jeho šíři, udržení jeho svrchovanosti a důraz na kvalitu laboratorní i konzultační činnosti. Jistě každý z nás vyjmenuje řadu relevantních důvodů, proč má být mikrobiologické laboratoři zachována autonomie a proč má její provoz zůstat v rukou erudovaného mikrobiologa. Důvody je však nutné věcně prezentovat i navenek a touto cestou vytvářet solidní podmínky pro kvalitní mikrobiologickou práci, ať už například na poli akreditace, sazebníku výkonů nebo konsolidace laboratorních provozů.

Rád bych poděkoval členům SLM za pečlivě zváženou volbu členů Výboru, kteří přímo skvěle reprezentují šíři našeho oboru a u kterých jsem si jist, že budou velmi aktivně naplňovat poslání SLM. Těším se na spolupráci nejen s nimi, ale i s každým jednotlivým z Vás, aby SLM fungovala jako živá organizace, přinášející prospěch všem svým členům

Pavel Dřevínek

Ústav lékařské mikrobiologie 2. lékařské fakulty UK a FN Motol
předseda SLM ČLS JEP pro období 2019-2022

V Praze dne 11. února 2019


Fotobanka
Vstupte do fotogalerie a prohlédněte si výsledky práce Vašich kolegů.

vstup do fotobanky

Naši partneři